HOME

KONTAKT

GALERIE    

ATRES TEAM

AKTUALITY

PROČ VYŽADOVAT KONCESNÍ LISTINU

UVAŽUJETE O KOUPI TREZORU?

Pokud uvažujete o koupi trezoru a jeho montáži, zkontrolujte a ověřte si pečlivě, s kým probíráte otázky a detaily týkající se Vašeho majetku a Vašich cenností. Aby trezor plnil požadovanou funkci ochrany Vašeho majetku, musí splňovat určitá kritéria na bezpečnost a odolnost, která souvisí s typem a hodnotou chráněných věcí. Máte jistotu, že jsou pro Vás všechny potřebné náležitosti splněny? Z hlediska Vašeho klidu a z hlediska ochrany majetky? Vysvětlil Vám specialista na trezorovou problematiku, jaký je pro Vás vhodný typ trezoru, jaké musí mít certifikáty a jak je potřeba ho doma namontovat/instalovat? Musíte si být také naprosto jisti, že technik, kterého pustíte do svého soukromého prostoru, odvede práci (kotvení trezoru), kterou si objednáváte, s maximální profesionalitou dle platných norem a hlavně, že vzápětí nedá typ zlodějům.

KONCESNÍ LISTINA - PROČ JI PŘI PRODEJI A MONTÁŽI TREZORŮ VYŽADOVAT?

Živnostenský zákon přesně vymezuje, které druhy podnikání vyžadují vydání koncesní listiny. Důležité je vědět, že opravdu ne všechny druhy podnikání lze provozovat na základě živnostenského listu. V Zákoně č. 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání jsou vyjmenované oblasti, které podléhají přísnějším podmínkám. Podnikatel, který chce v těchto uvedených oblastech podnikat, musí požádat o vydání koncesní listiny. Obecně mezi koncesované živnosti patří ty, kde je zvýšené bezpečnostní, zdravotní nebo hospodářské riziko a stát si tak chce ponechat nad nimi určitý nadstandardní dohled. Živnosti koncesované jsou uvedeny v příloze číslo 3 Živnostenského zákona.

VŠICHNI ČLENOVÉ ASOCIACE ATRES JSOU DRŽITELÉ KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI SKUPINY Č. 314

"TECHNICKÉ SLUŽBY K OCHRANĚ MAJETKU A OSOB".

KONCESE - POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB K OCHRANĚ MAJETKU A OSOB

Držitel koncesované živnosti skupiny č. 314 „Technické služby k ochraně majetku a osob“ je podle jejího obsahu (dle nařízení vlády č. 278 Sb.,) oprávněn k „Projektování, montáži, kontrole, údržbě a opravám elektrických zabezpečovacích systémů (zejména systémů zabezpečovacích, tísňových, protipožárních, kontroly vstupu, přivolání pomoci, integrovaných kamerových), určených k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně poplachových systémů a zařízení umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech a okolí. Montáži, opravě, údržbě, revizi a správě mechanických zábranných systémů, dostatečně zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob.“

fdgdfgdfgsd dsfg dsfg sdg sdgdf g

POŘAD ČESKÉ TELEVIZE ČERNÉ OVCE

UPOZORNĚNÍ, CO SE TAKÉ MŮŽE STÁT

ATRES© 2018-19 • PRIVACY POLICY